Newest List

 •   Sử dụng template trong PHP - cơ bản (2007-07-09 09:19:18)

  Trong  bài viết này minh giới thiệu về cách dùng file .tpl. Đối với những ứng dụng viết cho...
  27 comment(s) 1tour (2016-07-25 16:39:30) lastest_comment
 •   Những lỗi thường gặp khi code PHP (2007-08-09 11:56:41)

  Bài này là notes lại 1 số lỗi thường gặp,lý do, cách khắc phục mục đích là giúp cho những...
  134 comment(s) bachkim (2016-07-25 16:36:37) lastest_comment
 •   Phân trang trong PHP (2007-07-12 12:04:24)

  Đây là 1 hàm phân trang chia thành từng đoạn, TG đang sử dụng và post lên đây, anh em...
  29 comment(s) Banmoiden (2016-01-01 00:02:18) lastest_comment
 •   Lưu ý khi sử dụng session trong PHP (2008-06-25 08:33:29)

  Đây là 1 lỗi đơn giản nhưng nếu không để ý sẽ rất dễ bị: đặt tên biến trùng với...
  39 comment(s) DevilCry (2014-11-26 20:57:03) lastest_comment
 •   Resize hình (2007-07-26 08:46:18)

  Khi làm website, tất nhiên hình ảnh cũng quan trọng không kém gì code, thông thường ta chọn những ảnh...
  46 comment(s) danhvan (2014-11-20 00:52:52) lastest_comment
 •   smarty voi php5 (2007-12-12 09:18:00)

  mình làm ví dụ sử dụng Smarty trên PHP version 4.7 thì chạy được . Nhưng khi chuyển sang PHP...
  13 comment(s) xin code phân trang (2014-11-06 08:48:01) lastest_comment
 •   Lọc dấu tiếng VIệt (2007-08-04 09:27:08)

  Hàm lọc dấu tiếng Việt:
  <?php
  function stripUnicode($str){
  if(!$str) return false;
  $unicode = array(
  'a'=>'á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ',
  'd'=>'đ',
  'e'=>'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ',
  'i'=>'í|ì|ỉ|ĩ|ị',
  'o'=>'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ',
  'u'=>'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự',
  'y'=>'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ',
  );
  foreach($unicode as $nonUnicode=>$uni) $str = preg_replace("/($uni)/i",$nonUnicode,$str);
  return $str;
  }
  print stripUnicode("Chào mừng bạn đến...
  15 comment(s) gfbfgbfd (2014-09-15 21:43:52) lastest_comment
 •   Menu đa cấp - Đệ qui (2008-03-15 01:26:49)

  Thấy thỉnh thoảng anh em lại gặp vấn đề về menu đa cấp và viết đệ qui, mấy hôm nay...
  58 comment(s) TNT (2013-11-15 09:14:17) lastest_comment
 •   Thắc mắc về Tên của file được upload. (2007-08-02 07:45:30)

  Cho hỏi mình có sưu tàm một số đoạn code uploadfile lên host.
  Bây giờ mình muốn tên của file nhạc...
  12 comment(s) Minh cung bi loi tuong tu (2013-10-31 13:48:16) lastest_comment
 •   Cơ bản về RegExp (so mẫu) (2007-07-22 22:16:36)

  Biểu thức so mẫu (pattern) dùng để mô tả 1 cách tổng quát 1 đối tượng (chuỗi) trong PHP, ví...
  29 comment(s) xuchi8x (2013-09-13 22:34:34) lastest_comment
 •   Xuất dữ liệu ra dạng Excell từ PHP (2007-07-09 09:23:11)

  TG tìm được code xuất ra dạng Excell, post lên cho mọi người tham khảo, biết đâu sau này có...
  40 comment(s) coder php ! (2013-08-31 16:48:08) lastest_comment
 •   Cách lấy số mã vạch từ máy đọc mã vạch?? (2007-09-06 08:29:59)

  Mình có một cái máy đọc mã vạch kết nối đến pc, mình có thể dùng js hay php để...
  12 comment(s) elena (2013-08-03 20:32:01) lastest_comment
 •   Lọc bỏ dấu tiếng việt (2007-07-09 09:23:59)

  Trong quá trình lập trình, có lúc chúng ta muốn lọc bỏ dấu tiếng Việt. (để search chẳng hạn). Tôi...
  16 comment(s) TCT (2013-05-12 10:33:02) lastest_comment
 •   Gửi email dạng HTML với hàm mail() (2007-07-19 19:52:34)

  <?
  function Email($to,$subject,$message,$from)
     {
     $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n".
     "Content-type: text/html; charset=UTF-8\r\n".
     "From: $from\r\n".
  ...
  15 comment(s) conanit (2013-02-17 21:47:36) lastest_comment
 •   Hỏi về cache trên server (2007-07-15 15:31:27)

  TG và các bạn có ai có tutorial nào sử dụng cache không share mình với. Mình đang code một...
  47 comment(s) tt (2012-12-05 14:03:35) lastest_comment
 •   Làm sao để send mail bằng SMTP hay POP3 (2007-07-13 13:56:29)

  Em dùng host ơ Digipower người ta bảo Disable mất cái hàm mail()
  Họ bảo muốn gửi mail thì phải cấu...
  35 comment(s) mail (2012-10-23 16:24:56) lastest_comment
 •   Sơ lược về PHP (2007-07-09 09:05:04)

  Giới thiệu

  - PHP là 1 ngôn ngữ lập trình máy chủ(server) dùng để tạo website động.
  - PHP được dùng rộng...
  8 comment(s) tocom (2012-10-18 12:18:00) lastest_comment
 •   Dùng PHP tạo file .pdf (2007-07-09 09:22:21)

  Tiếp theo đây là sử dụng PHP để tạo file .pdf

  <?php
  $pdf = pdf_new();
  pdf_open_file($pdf, "C:\phpbasic.pdf");
  pdf_set_info($pdf, "Author", "Ben Shepherd");
  pdf_set_info($pdf, "Title", "Creating a...
  32 comment(s) qwas (2012-07-16 15:59:36) lastest_comment
 •   Làm sao để cắt ngắn 1 đoạn tin tức có kèm các thẻ htm (2007-09-07 02:44:18)

  Nếu đoạn tin tức bình thường toàn text thì mình nghĩ ko cần nói nữa. Nhưng ở đây là đoạn...
  37 comment(s) nhờ giúp đỡ về cắt chuổi từ chuổi bắt đầu và kết t (2012-06-02 14:23:41) lastest_comment
 •   Chương trình download đon giản. Help me !!! (2007-07-29 11:20:53)

  Xin chỉ mình cách làm một chương trình download. Cho phép user khi click vào link sẽ tự đông download...
  24 comment(s) bezitkiengiang250990@yahoo.com (2012-03-26 08:38:55) lastest_comment