Newest List

 •   Font tiếng Việt trong MySQL (2007-08-22 11:34:40)

  Mục đích là đảm bảo an toàn cho việc backup/restore databse, chuyển server mà ít bị lỗi font tiếng Việt...
  34 comment(s) Lỗi quá (2015-04-13 16:19:12) lastest_comment
 •   Cách Insert DL từ from vào bảng (2007-08-07 09:56:14)

  Anh TG ơi cho em hỏi làm cách nào để  Insert các giá trị trong 1 from vào 1...
  13 comment(s) hxhx (2015-01-26 19:46:32) lastest_comment
 •   Tìm kiếm theo ngày (2007-07-29 07:47:15)


      Mình có 1 table

  stt,mts,ngayts,tinhtrang,ghichu

  Mình muốn tìm theo ngày nhưng không biết câu lệnh như...
  14 comment(s) Mình k biết fox lắm nhưng SQL thì tnay (2013-01-31 09:44:27) lastest_comment
 •   Hỏi về câu lệnh Database MYSQL (2007-07-30 08:15:27)

  Ví dụ mình có 2 table doanhnghiep và sanpham:
  _ doanhnghiep [id,ten,date]
  _ sanpham [id,iddoanhnghiep,ten,date]

  Bây giờ mình muốn lấy 10 tên doanh...
  5 comment(s) n.t.tuyen (2012-07-10 11:22:18) lastest_comment
 •   Top 84 MySQL performance (2007-08-10 05:27:04)

  post lên đây khi nào rãnh đọc :D, những cách để tối ưu câu mysql:

  + 1. Paging/chunked data retrieval to...
  4 comment(s) PHP\'s internship (2010-11-21 23:53:10) lastest_comment
 •   Sql class. (2007-08-03 10:07:19)

  Mọi người có cái class nào để xử lý SQL, giúp đơn giản trong quá trình viết code không. Hôm...
  15 comment(s) kirk (2010-08-23 18:25:19) lastest_comment
 •   Hỏi một chút về SQL : phân biệt lện LEFT JOIN , RIGHT JOIN , INNERJOIN (2007-08-03 04:17:31)

  Trong nhiều trường hợp ,mình có nhiều bản kết lại ( quan hệ ) với nhau ..mình thường dùng cách...
  6 comment(s) changngoc1501 (2010-08-22 20:42:48) lastest_comment
 •   Select với csdl (2007-07-29 05:03:04)

  vd:

  table mình có các column sau : mts,tnts,ngayts,ghichu (tbl1)
  mct,tenct,ngayct,tnts,ghichu (tbl2)

  Mình muốn khi select từ tbl2 lấy cột...
  11 comment(s) 6546456345634 (2009-03-07 08:14:05) lastest_comment
 •   MySQL optimizer (2007-07-09 09:58:25)

  TG tìm được tài liệu nói về những cách giúp tối ưu hóa MySQL, tài liệu bằng tiếng Anh, anh...
  4 comment(s) danny (2008-10-30 01:00:44) lastest_comment
 •   Query với giá trị trung bình (2007-07-24 04:10:19)

  Tôi có 1 table với nhiều cột có giá trị số, xin hỏi các bạn là làm cách nào để...
  6 comment(s) NguyÅn Minh Tân (2007-07-25 06:53:20) lastest_comment