Newest List

 •   Bài 10: tạo comment, các sản phẩm khác cho trang chi tiết sản phẩm (2009-12-03 10:50:03)

  Các sản phẩm khác:
  [quote] <h3>Other products</h3>
          
        ...
  14 comment(s) Dương (2017-04-19 04:35:46) lastest_comment
 •   Admin: quản lý danh mục và sản phẩm (2009-12-11 02:53:13)

  gồm 3 file: ở đây TG viết cho quản lý đa cấp và cách quản lý giống với các oscommerce...
  2 comment(s) ad (2016-08-29 02:39:40) lastest_comment
 •   Bài 5: trang giỏ hàng ( shopping cart) (2009-12-02 11:24:15)

  Yêu cầu:
  - sử dụng session để lưu thông tin của giỏ hàng
  - thêm 1 sản phẩm vào giỏ hàng
  - xóa...
  15 comment(s) aa (2014-05-30 19:47:37) lastest_comment
 •   Admin: Quản lý comment cho sản phẩm (2009-12-11 02:58:36)

  Gồm : danh sách các comment và chỉnh sửa thông tin, không cần thêm mới

  file comment.php[quote]<?php include 'inc_checklogin.php';
  include '../includes/functions.php';
  if($_GET['delete']){
  mysql_query("DELETE FROM...
  2 comment(s) thanhduc (2012-11-18 20:24:56) lastest_comment
 •   Thanh toán trực tuyến bằng credit card: visa card, master card,.... (2010-02-05 03:49:43)

  Bài này chỉ dừng lại ở 1 số kiến thức cơ bản về thanh toán trực tuyến  và chỉ...
  10 comment(s) iziziziz (2012-09-14 16:03:56) lastest_comment
 •   Bài 2: kết nối database và yêu cầu giao diện (2009-12-01 03:19:18)

  Kết nối database: vì code để kết nối sẽ được sử dụng trong hầu hết các trang nên ta sẽ...
  5 comment(s) TG (2011-10-07 15:06:51) lastest_comment
 •   Bài 13: hiển thị danh mục đa cấp (2009-12-11 03:41:25)

  ở bài này chỉ dừng lại ở việc php xuất ra 1 menu đa cấp dạng <ul>,<li>,.. còn phần định...
  6 comment(s) TG (2010-05-12 09:41:03) lastest_comment
 •   Giới thiệu mục Lesson (2009-12-01 01:34:47)

  Mục này sẽ bao gồm những bài viết đơn giản nhất cho người bắt đầu với PHP, và nội dung...
  6 comment(s) 14K (2010-01-08 08:00:07) lastest_comment
 •   Admin: Quản lý thàn viên đăng ký vào shopping cart (2009-12-11 02:55:52)

  Ở đây chúng ta chỉ liệt kê danh sách và chỉnh sửa thông tin của thành viên chứ không cần...
  0 comment(s) TG (2009-12-11 02:55:52) lastest_comment
 •   Bài 9: Quản lý user (2009-12-02 05:10:22)

  Yêu cầu:
  - quản lý thông tin/cập nhật thông tin user
  - Reset password
  - Danh sách các đơn hàng

  Code mẫu:
  account.php
  [quote]<?php include...
  0 comment(s) TG (2009-12-02 05:10:22) lastest_comment
 •   Bài 8: đăng nhập và tự động cập nhật thông tin cho trang thanh toán (2009-12-02 03:59:30)

  Đăng nhập: login.php
  [quote]<?php include 'connect.php';
  if($_SESSION['login']) header('location: account.php');
  $error = '';
  if($_POST){
  $username = addslashes($_POST['username']);
  $password = addslashes($_POST['password']);

  $sql_user = mysql_query("SELECT * FROM lesson_user WHERE username...
  0 comment(s) TG (2009-12-02 03:59:30) lastest_comment
 •   Bài 7: đăng ký thành viên và giỏ hàng (2009-12-02 02:43:40)

  Nếu bạn có 1 giang hàng và có những khách hàng thân thiết, nếu cứ mỗi lần họ mua bắt...
  1 comment(s) kenphan.info (2009-12-02 02:45:36) lastest_comment
 •   Bài 6: thanh toán (2009-12-02 02:03:06)

  Đây là bước rất quan trọng và phức tạp nhất của giỏ hàng, nó tính toán giá cả, kiểm tra...
  0 comment(s) TG (2009-12-02 02:03:06) lastest_comment
 •   bài 4: trang chi tiết (2009-12-01 04:21:36)


  yêu cầu: hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm

  Code mẫu: detail.php
  [quote]<?php include 'connect.php';?>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML...


  0 comment(s) TG (2009-12-01 04:21:36) lastest_comment
 •   Bài 3: trang chủ (2009-12-01 04:19:32)

  Yêu cầu:
  - liệt kê danh sách tất cả các sản phẩm có trong db
  - khi click vào 1 danh...
  0 comment(s) TG (2009-12-01 04:19:32) lastest_comment
 •   Bài 1: thiết kế database cho trang sản phẩm (2009-12-01 02:47:05)

  Về mặt database thì ở mục này chỉ hướng dẫn làm giỏ hàng đơn giản nên chúng ta chỉ cần...
  0 comment(s) TG (2009-12-01 02:47:05) lastest_comment