Newest List

 •   Sử dụng nowrap (2008-03-19 07:00:07)

  Thuộc tính này có tác dụng làm cho text không xuống dòng khi chiều rộng của nó lớn hơn chiều...
  7 comment(s) bokhucongnghiep (2012-10-19 13:38:04) lastest_comment
 •   Giớ thệu về mục HTML (2007-07-23 23:45:52)

  Trong mục này TG chủ yếu thống kê lại 1 số thẻ HTML thường dùng cùng với các thuộc tính...
  8 comment(s) gaulucky92 (2008-11-29 02:23:54) lastest_comment
 •   giúp tui cái marquee trên FF (2007-07-25 10:12:16)

  <marquee scrolldelay="1" scrollamount="1" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">

  chào cả nhà, tui dùng cái marquee trên trong phần nội dung load bằng ajax nhưng...
  3 comment(s) Hoang Thi (2008-10-18 08:17:29) lastest_comment
 •   Cấu trúc của các thẻ (tag) trong HTML (2007-08-31 04:48:59)

  Mỗi tag trong HTML có cấu trúc :
  Thẻ mở: <tag_name properties="value">
  Thẻ đóng: </tag_name>

  Ví dụ:
  <p align="center"><strong>Click here</strong></p>
  <br />
  Kết quả: <p align="center"><strong>Click...
  3 comment(s) TG (2007-11-01 12:10:29) lastest_comment
 •   Dùng HTML comment để xác định trình duyệt (2007-08-09 03:58:21)

  Có thể dùng <!-- nội dung --> của HTML để nhận biết trình duyệt IE, ví dụ file index.html có...
  2 comment(s) toiyeuphp (2007-08-09 09:23:21) lastest_comment
 •   Một số kinh nghiệm để được Validation HTML ở w3.org (2007-07-22 22:08:21)

  Mình mới học thiết kế web chưa được lâu lên kinh nghiệm còn ít nhưng mà cũng chia sẻ cho...
  6 comment(s) NguyÅn Minh Tân (2007-07-23 23:31:55) lastest_comment