Cắt chuỗi bằng javascript 2007-11-27 10:33:13

Giả sử có chuỗi abcdef.jpgX. Bây giờ muốn lấy giá trị X thì phải làm như thế nào? Mình đã nghĩ ra cách giải quyết nhưng do còn kém về javascript nên mong các bạn giúp đỡ cho mình với. Cám ơn rất nhiều.

Cách giải quyết của mình:
1. Cắt chuỗi đã cho thành 2 chuỗi mới, phân cách bởi dấu chấm (.)
2. Lấy chuỗi thứ nhì (sau dấu chấm) tiếp tục cắt thành 2 chuỗi mới, phân cách bởi chữ g.
3. Chuỗi cuối cùng là chuỗi cần tìm.

P.s: X có thể là 1 ký tự hoặc n ký tự

Tra loi 2 comment(s) help me please 2007-11-27 10:33:13

TG 2007-11-28 12:49:54

chi cho khỗ sở, vậy sao không cắt chuỗi phân cách bởi .jpg luôn cho rồi, lúc đó chuỗi thữ 2 chính là phần cần lấy
<script>
var str = 'abcdef.jpgX';
var arr = str.split('.jpg');
alert(arr[1]);
</script>

@TG

help me please 2007-11-28 09:22:43

Cám ơn TG, mình làm được rồi. ^^

@help me please

Reply