thientai220 2017-03-05 16:15:12

mình đang thắc mắc không biết viết sao ae giúp đỡ với
yêu cầu đặt ra : viết code bình luận , khi bình luận phải điền mã bảo mật để chống bot spam và khi gửi bình luận sẽ hiện thông báo bình luận này đang chờ được kiểm duyệt , và phải có 1 trang quản lí kiểm duyệt bình luận .

Tra loi 1 comment(s) xin code bình luận kèm kiểm duyệt + chống bot spam 2017-03-05 16:15:12

hihi 2017-04-05 17:08:27

tự làm đi xin xỏ gì

@hihi

Reply