Cho em hỏi cách tạo bảng trong mysql như sau 2017-01-02 07:39:36

em có 1 số liệu gồm : tên nhân vật , màu tóc , tính cách . Màu tóc có thể là xanh , đỏ, vàng, ... .Tương tự với Tính cách(chảnh , kiêu ,...). Vậy trong mysql em phải tạo bao nhiêu bảng ? Liện hệ giữa các bảng ? Xin cảm ơn mọi người đã xem ạ !

Tra loi 1 comment(s) Huy 2017-01-02 07:39:36

Kunkey 2017-01-29 00:42:10

4 bảng như các tính chất trên!

@Kunkey

Reply