mình đang tập code thuần php, mà sao url lạ quá 2014-12-03 23:54:42

http://localhost/abc/tintuc.php#.VH8__NKsWo0
mọi người giúp mình với
với url này mình k rewrite thành url đẹp

muốn chuyển http://localhost/abc/tintuc.php#.VH8__NKsWo0
thành dạng http://localhost/abc/lam-web-dc-k

mọi người hướng dẫn giúp mình nhé

Tra loi 1 comment(s) ngọc 2014-12-03 23:54:42

Giang 2017-02-27 20:38:43

Hay đó. Ghé webgiangson.com mình sẽ làm bài hướng dẫn nhé. Bạn điền form liên hệ nhé

@Giang

Reply