Newest List

 •   Chương 21: z-index (2007-07-08 08:29:45)

  Z-Index định thuộc tính chiều sâu( giá trị trên trục z của hệ tọa độ xyz) của đối tượng
  z-index: value;
  với...
  9 comment(s) Anh euro (2013-07-15 10:49:50) lastest_comment
 •   Chương 7: CSS Margins (2007-07-08 08:16:04)

  margin dùng để xác định khoảng cách giữa nó và  đối tượng bao quanh nó
  ta có thể sử dụng...
  5 comment(s) just for tét (2013-01-21 23:22:02) lastest_comment
 •   thuộc tính height của div? (2007-07-16 16:17:08)

  Các bạn cho mình hỏi: Khi mình dùng thẻ:
  <div style='height: 30px'>nội dung</div>
  mình cần phải thêm thuộc tính gì để [b]nội...
  20 comment(s) hanoi (2012-08-21 15:54:22) lastest_comment
 •   thắc mắc về thẻ DIV( z-index của div với Flash) (2008-03-17 09:01:48)

  các bạn cho mình hỏi khi vào trang tuoitre.com.vn rê chuột vào link nó hiện phần chú thích ngắn gọn...
  7 comment(s) hihahe77 (2012-02-21 10:45:52) lastest_comment
 •   Cơ bản về tính toán box model trong css !!! (2007-07-23 23:02:45)

  Nếu bạn nào đã tìm hiểu về css lâu , hoặc là thiết kế web lâu rùi thì chắc cái...
  10 comment(s) dongtri (2011-09-30 11:36:18) lastest_comment
 •   CHương 15: các thuộc tính của width và height (2007-07-08 08:24:08)

  height:

  line-height: value; /*khoảng cách giữa 2 dòng text*/
  value:
  + auto
  + length
  + percentage
  max-height: value; /* định...
  2 comment(s) yugiohhh (2010-12-16 01:49:50) lastest_comment
 •   Chương 25: Clear (2007-07-08 08:32:18)

  Để clear thuộc tính left,right của các đối tượng chứa nó
  clear: value;
  với value:
  + left
  + right
  + both
  +...
  5 comment(s) yugiohhh (2010-12-16 01:44:35) lastest_comment
 •   chương 2 - cú pháp CSS (2007-07-08 08:00:31)

  cú pháp của một css:
  tên_css { thuộc_tính: giá_trị_của_thuộc_tính; }

  ví dụ:
  body {
    background: #eeeeee;
    font-family: Verdana, Arial, serif;
  }

  [u]Tính kế...
  5 comment(s) Kay (2010-05-25 16:54:36) lastest_comment
 •   Chương 22: Position (2007-07-08 08:30:31)

  Position: xác định cách hiển thị của một đối tượng
  position: value;
  với value:
  + static
  + relative
  + absolute
  +...
  3 comment(s) codeholic (2009-08-28 04:13:18) lastest_comment
 •   chương 3: CSS Classes (2007-07-08 08:07:58)

  class cho phép định dạng style của các đối tượng(table,td,div,span...) Bạn có thể sử dụng lặp đi lặp lại nhiều...
  3 comment(s) Về Đâu (2009-03-21 05:29:23) lastest_comment
 •   Menu CSS 5 (2007-09-20 07:29:18)

  Demo:
  <style type="text/css">
  #basic {
  position:absolute;
  left: 450px;
  top: 150px;
  }
  #basic ul{
    position:relative;
    list-style:none;
    padding: 0px;
    margin: 0px;
    width:174px;
  ...
  3 comment(s) 123456 (2009-03-17 08:46:49) lastest_comment
 •   Tạo góc cho khung (bằng Image) (2007-09-18 01:53:52)

  Bài này không có gì đặc biệt chủ yếu là để tham khảo.<br />
  Demo:
  <style type="text/css">
  .curlycontainer{
  border: 1px solid #b8b8b8;
  margin-bottom: 1em;
  width: 300px;
  }

  .curlycontainer...
  3 comment(s) TG (2008-09-22 12:33:23) lastest_comment
 •   Chương 8: padding (2007-07-08 08:16:37)

  padding dùng để xác định khoảng cách giữa nó v�  đối tượng bao quanh nằm trong nó
  ta có thể...
  2 comment(s) bobo360@gmail.com (2008-07-25 10:20:42) lastest_comment
 •   hỏi về thuộc tính "none" trong IE & FF (2007-07-12 12:20:51)

  < div style="display: none; margin-bottom: 10px;">

  các bạn cho hỏi tui dùng thuộc tính none trong thẻ div trên FF thì...
  33 comment(s) gaulucky92 (2008-07-25 10:29:28) lastest_comment
 •   Khắc phục lỗi double margin trong css với ie (2007-07-22 22:23:49)

  Trước hết xin đưa một ví dụ về double margin trong css ,

  <style type="text/css">
  #float{
  border:5px solid #FF0000;
  float:left;
  margin-left:100px;
  }
  </style>
  <div id="float"><h3>Tôi là tôi</h3></div>

  Bạn...
  5 comment(s) vietcms.com (2008-05-21 04:40:13) lastest_comment
 •   Thumbnail với CSS (2008-03-21 02:10:40)

  Đây là đoạn CSS đơn giản để làm gallery dạng thumbnail, cái này  rất  thuận tiện cho việc...
  2 comment(s) VitBup86 (2008-03-24 02:06:00) lastest_comment
 •   Menu CSS 2 (2007-09-20 06:50:57)

  Demo:
  <script type="text/javascript">
  window.onload=montre;
  function montre(id) {
  var d = document.getElementById(id);
  for (var i = 1; i<=10; i++) {
  if (document.getElementById('smenu'+i)) {document.getElementById('smenu'+i).style.display='none';}
  }
  if (d) {d.style.display='block';}
  }
  </script>
  <style type="text/css">

  dt, dl,...
  2 comment(s) TG (2007-11-11 11:11:50) lastest_comment
 •   Menu CSS 4 (2007-09-20 07:12:13)

  Demo:
  <script type="text/javascript">
  window.onload=montre;
  function montre(id) {
  var d = document.getElementById(id);
  for (var i = 1; i<=10; i++) {
  if (document.getElementById('smenu'+i)) {document.getElementById('smenu'+i).style.display='none';}
  }
  if (d) {d.style.display='block';}
  }
  </script>

  <style type="text/css">
  dl, dt,...
  3 comment(s) TG (2007-10-29 09:00:18) lastest_comment
 •   CSS image (2007-09-20 07:44:46)

  DEMO:<br />
  <style type="text/css">
  #basic {
  position: absolute;
  left: 250px;
  top: 190px;
  }
  ul {
  list-style-type: none;
  }
  ul a {
  text-decoration: none;
  display: block;
  width: 400px;
  }

  a#menu1{
  background-image: url(http://phpbasic.com/phpbasic_data/include/c1.jpg);
  height: 116px;
  }
  a#menu1:hover{
  background-image: url(http://phpbasic.com/phpbasic_data/include/c2.jpg);
  }

  a#menu2{
  background-image: url(http://phpbasic.com/phpbasic_data/include/h1.jpg);
  height:...
  0 comment(s) TG (2007-09-20 07:44:46) lastest_comment
 •   Menu CSS 3 (2007-09-20 07:01:18)

  Demo:
  <script type="text/javascript">
  window.onload=montre;
  function montre(id) {
  var d = document.getElementById(id);
  for (var i = 1; i<=10; i++) {
  if (document.getElementById('smenu'+i)) {document.getElementById('smenu'+i).style.display='none';}
  }
  if (d) {d.style.display='block';}
  }
  </script>


  <style type="text/css">

  dl, dt,...
  0 comment(s) TG (2007-09-20 07:01:18) lastest_comment